ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

photo biografiko

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

Διδακτικό βιβλίο Ηχωκαρδιογραφίας
Ανεπάρκεια Αορτικής Βαλβίδας

Πηγή: hcs.gr

Κ. Ξενάκης - Δευτεροπαθής ανεπάρκεια τριγλώχινας. Φαινότυποι, εκτίμηση, πρόγνωση και αντιμετώπιση

Πηγή: hcs.gr

Ο ρόλος της 3D υπερηχογραφίας στην εκτίμηση της επισκευής της αορτικής βαλβίδας και των αορτικών ανευρυσμάτων.
Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων εργασίας Υπερηχογραφίας ΕΚΕ 2021

Πηγή: Livemedia.gr

Τριγλωχινική νόσος - είμαστε έτοιμοι για επεμβατική επιλογή;
Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων εργασίας Υπερηχογραφίας ΕΚΕ 2020

Πηγή: Livemedia.gr

Τελικό στάδιο νεφρικής νόσου: ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα σε αιμοκάθαρση: Εκτίμηση κατάστασης ενυδάτωσης και υπολογισμός ξηρού βάρους
Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2019

Πηγή: Livemedia.gr

Η μοντέρνα απεικόνιση του συμπλέγματος της μιτροειδούς βαλβίδας
Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων εργασίας καρδιοχειρουργικής ΕΚΕ 2017

Πηγή: Livemedia.gr

Καρδιακός δυσυγχρονισμός επανασυγχρονισμός Πανελλήνια Σεμ. Ομάδων εργασίας ΕΚΕ 2016


Πηγή: Livemedia.gr

Καρδιακός επανασυγχρονισμός στη θεραπεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας
Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2015

Πηγή: Livemedia.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο