ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.eurocardio.gr

Το Καρδιολογικό Κέντρο «EUROCARDIO» σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του www.eurocardio.gr (εφεξής «ιστοσελίδα»), η οποία δημιουργήθηκε προκειμένου να προβάλλονται και να προωθούνται οι υπηρεσίες του άνω Καρδιολογικού Κέντρου και να παρέχονται στον χρήστη/επισκέπτη πληροφορίες και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον χώρο της υγείας, ιδίως για τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τις ενδεδειγμένες θεραπείες αυτών.

Οι ιατροί του κέντρου μας προσφέρουν επιστημονικά άρτιες και τεχνολογικά σύγχρονες υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας στους ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις. Το κέντρο μας είναι πλήρως εξειδικευμένο και άρτια εξοπλισμένο για λεπτομερή διάγνωση κάθε μορφής καρδιακής πάθησης και την θεραπεία αυτών με τα πλέον σύγχρονα και αποτελεσματικά μέσα, με βάση τους σύγχρονους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, μέσω της χρήσης αναγνωρισμένου κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού που συμβάλλει στην παροχή ιατρικών καρδιολογικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Η χρήση της ιστοσελίδας www.eurocardio.gr υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας μας. Η περιήγηση και χρήση αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτού.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται, να συμπληρώνονται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύναται να έχουν άμεση ισχύ. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, videos, ήχοι, εμπορικά σήματα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Διατηρούμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης/συναίνεσής μας. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παραχωρούνται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή μέσω του e-mail μας info@eurocardio.gr.

Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, εμπίπτουν στην δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στον ιστότοπό μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Αποτελούν δε δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του mail μας info@eurocardio.gr.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (links)

Η ιστοσελίδα μας παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους και υπερσυνδέσμους (links & hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Η παροχή των συνδέσμων αυτών γίνεται για πληροφοριακούς λόγους και προς διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη και μόνο και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευσης για οποιονδήποτε. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από εμάς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπού μας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων αυτών, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν στο ακέραιο τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Σε περίπτωση που λάβουμε νόμιμη ειδοποίηση ή κοινοποίηση από τις αρμόδιες και μόνο Αρχές, ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία τρίτο πρόσωπο ή γενικότερα δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε αμέσως το σχετικό σύνδεσμο και την προβολή του μέσα από την ιστοσελίδα μας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ:

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας διατίθεται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μεριάς των επισκεπτών/χρηστών.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή / και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, αποθετική κτλ) από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή/και τη χρήση αυτής και των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας μας από τεχνολογικής απόψεως, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι η σελίδα, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα.

Εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενό της ιστοσελίδας μας και οι παρεχόμενες πληροφορίες προέρχονται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και γενικά θεωρούνται αξιόπιστες. Σε κάθε περίπτωση δεν ευθυνόμαστε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, έναντι των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας για οποιασδήποτε μορφής ζημίας που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Δεν εγγυόμαστε την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για την ιστοσελίδα μας είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό του. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα (hackers) δεν θα επέμβουν στο περιεχόμενο του ιστότοπού μας. Ουσιαστικά, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλουμε για λίγο την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στο σύνολό του ή εν μέρει, ειδικότερα για σκοπούς τεχνικής συντήρησης.

Δεν έχουμε καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στην σελίδα μας και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κείμενα, γραφικά, εικόνες, video) έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα για θέματα που άπτονται, κατά κύριο λόγω, των καρδιαγγειακών παθήσεων και των θεραπειών αυτών, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τα ζητήματα αυτά. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας αποτελούν στην ουσία μια προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet. Η ιστοσελίδα μας, σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπείας και τη σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενή. Μην παραβλέψετε ποτέ ιατρικές συμβουλές ή αναβάλλετε να ζητήσετε τη συμβουλή εξειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα μας δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται σε αυτήν. Η εφαρμοσμένη κλινική πράξη παρέχεται εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τα στοιχεία της γενικής πληροφόρησης που παρέχονται από τον ιστότοπό μας. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται για την χρήση, αξιολόγηση και εκτίμηση των εκάστοτε παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριών. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας μας βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από την ιστοσελίδα μας, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη και το www.eurocardio.gr δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει και να ανορθώσει ζημίες από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας μας πληροφοριών.

Ενδέχεται να αναδημοσιευτούν στην ιστοσελίδα μας άρθρα και απόψεις άλλων ιστοσελίδων. Στην περίπτωση αυτή παρατίθεται πάντα η πηγή και συνεπώς ο παρόν ιστότοπος, αποποιείται κάθε νομικής ευθύνης για την ακρίβεια των γραφομένων σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες. Τα ενυπόγραφα άρθρα και δημοσιεύσεις δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις και θέσεις της ιστοσελίδας μας καθόσον η τελευταία δεν αξιολογεί, υιοθετεί, αποδέχεται και εγκρίνει τις εν λόγω πληροφορίες. Ο κάθε συντάκτης/συγγραφέας διατηρεί το δικαίωμα της υποκειμενικότητας της άποψής του. Η ευθύνη των ενυπόγραφων άρθρων και δημοσιεύσεων βαραίνει τους συντάκτες.

Η παροχή πληροφοριών ή λοιπού υλικού μέσω της ιστοσελίδας μας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφοράς, πρότασης ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας ή συναλλαγής με το www.eurocardio.gr.

Δηλώνουμε δε στον επισκέπτη/χρήστη ότι έχουμε λάβει κάθε αναμενόμενο μέτρο και έχουμε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε οι πληροφορίες, τα δημοσιεύματα, οι γνώμες και εν γένει το σύνολο του περιεχομένου και του υλικού που αναρτάται ή εμπεριέχεται στον ιστότοπό μας ή/και διοχετεύεται μέσω αυτού να είναι στο μέγιστο δυνατό έγκυρο, επαληθευμένο, πλήρες και αξιόπιστο. Ωστόσο, η ιστοσελίδα μας δεν δύναται να εγγυηθεί την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα, ούτε και τα σχετικά με αυτές εικόνες, βίντεο ή γραφήματα που δημοσιεύονται σε αυτήν, τα οποία παραθέτονται “ως έχουν”. Σε καμία περίπτωση, ακόμα και λόγω αμελείας, δεν στοιχειοθετείται ευθύνη της ιστοσελίδας μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή με τη χρήση ή εκτέλεση της πληροφορίας, η οποία διατίθεται από αυτή την ιστοσελίδα καθώς και με τη χρήση ή εκτέλεση του λογισμικού. Η χρήση της σελίδας μας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη χωρίς καμία εγγύηση από εμάς.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ:

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχής υπηρεσιών internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Ομοίως, ο επισκέπτης/χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μας υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτής και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία επικοινωνίας του στην φόρμα επικοινωνίας του site μας: όνομα, επίθετο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση. Οφείλει δε να μας ενημερώνει άμεσα για την τυχόν αλλαγή/τροποποίηση των παρεχόμενων στοιχείων του.

Ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ταυτότητα άλλου προσώπου. Η ιδιότητα του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας είναι προσωπική για τον χρήστη και συνεπώς δεν πρέπει να την μοιράζεται με κάποιο άλλο άτομο.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη καθώς και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει εμάς ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  •  Η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας, βλάβης σε οποιοδήποτε τρίτο και δη σε ανήλικο, με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Η επέμβαση επί της ιστοσελίδας μας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας με απώτερο σκοπό να προκαλέσει ζημία στην φήμη μας.
  • Η απόκτηση παράνομης πρόσβαση σε πληροφορίες δικές μας ή τρίτων.
  • Η προσπάθεια να δοκιμάσει την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης χωρίς πρότερη εξουσιοδότηση.
  • Η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας.
  • Η εγκατάσταση κώδικα, προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα μας και στην χρήση αυτής από τρίτους.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Η ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους και δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με ανήλικους. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας δηλώνουν ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Οι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους ή των κηδεμόνων τους. Οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων ή οι γονείς τους είναι δυνατόν να εγκρίνουν, υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από ανήλικο, την χρήση της ιστοσελίδας μας. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως και χωρίς την γονική συναίνεση, επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή της διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ ημών και του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του παρόντος ιστολογίου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο