Αρτηριακή πίεση

Video

Τι είναι η αρτηριακή υπέρταση
(BHF)

Μέτρηση πίεσης με ηλεκτρονικό πιεσόμετρο
(BHF)

Μετάβαση στο περιεχόμενο