Οδηγίες αν έχετε βηματοδότη

Video

Καρδιακός βηματοδότης ή απινιδωτής
(BHF)

Καρδιακός απινιδωτής - ICD
(Biotronic)

Καρδιακός επανασυγχρονισμός - CRT
(Biotronic)

Βηματοδότης χωρίς καλώδια Micra
(Medronic)

Μετάβαση στο περιεχόμενο