Χολυστερόλη & στατίνες

Video

Non-HDL χοληστερόλη
(BHF)

Μεταβολισμός χοληστερόλης, LDL, HDL & άλλες λιποπρωτεΐνες (Alila)

HDL & αντίστροφη μεταφορά χοληστερόλης
(Tagouz)

Δείτε πως τα λίπη στην κυκλοφορία σας προκαλεί θρόμβους στο αίμα (BHF)

Τι κάνουν τα λίπη και τι είναι τα κορεσμένα λιπαρά (BHF)

Ακόρεστα, κορεσμένα και trans λιπαρά
(Alila)

Πως οι στατίνες εμποδίζουν τα εμφράγματα & τα εγκεφαλικά; (BHF)

Μετάβαση στο περιεχόμενο