κολπική μαρμαρυγή demo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κεφάλαια ενότητας

A. Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή;

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού που προέρχεται από  τους κόλπους της καρδιάς και προκαλεί ακανόνιστο και συχνά γρήγορο ρυθμό. Λόγω της  ακανόνιστης και ταχείας ενεργοποίησης του κόλπου, η συστολή μειώνεται προκαλώντας  επιβράδυνση ή ακόμη και στασιμότητα της ροής του αίματος. Μάθετε περισσότερα για την  κολπική μαρμαρυγή.

1. Ο φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός και η ανατομία

image.1

Η καρδιά αποτελείται από 4 κοιλότητες. Οι άνω κοιλότητες είναι ο δεξιός και ο αριστερός  κόλπος, οι κάτω κοιλότητες είναι η δεξιά και αριστερή κοιλία.

Οι κόλποι συλλέγουν αίμα που επιστρέφει στην καρδιά μέσω των φλεβών και γεμίζουν τις  κοιλίες της καρδιάς.

Ο καρδιακός ρυθμός ξεκινά στον φλεβόκομβο, μια ομάδα εξειδικευμένων κυττάρων που  παράγουν ηλεκτρική δραστηριότητα.

Η ηλεκτρική διέγερση εξαπλώνεται από τον φλεβόκομβο κατά μήκος των κόλπων προς τον  κύριο σταθμό αναμετάδοσης της καρδιάς τον «κολποκοιλιακό κόλπο». Από αυτόν τον κόμβο  η ηλεκτρική διέγερση εξαπλώνεται προς τις κοιλίες και η καρδιά συστέλλεται για την άντληση  αίματος στο σώμα.

Οι πνευμονικές φλέβες είναι αγγεία που μεταφέρουν αίμα από τους πνεύμονες προς το  αριστερό κόλπο. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν 4 φλέβες και η σύνδεση αυτών των φλεβών  με τον αριστερό κόλπο μπορεί να έχει ανώμαλες ηλεκτρικές ιδιότητες που προκαλούν κολπική  μαρμαρυγή.

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού που προέρχεται από τον  κόλπο που προκαλεί ακανόνιστο και γρήγορο καρδιακό ρυθμό. Λόγω της ακανόνιστης και  ταχείας ενεργοποίησης του κόλπου, η συστολή μειώνεται προκαλώντας επιβράδυνση ή ακόμη  και στασιμότητα της ροής του αίματος.

2. Η καρδιά κατά τη διάρκεια της κολπικής μαρμαρυγής

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού που προέρχεται από τον  κόλπο που προκαλεί ακανόνιστο και γρήγορο καρδιακό ρυθμό. Λόγω της ακανόνιστης και  ταχείας ενεργοποίησης του κόλπου, η συστολή μειώνεται προκαλώντας επιβράδυνση ή ακόμη  και στάση της ροής του αίματος.

3. Οι διαφορετικοί τύποι κολπικής μαρμαρυγής

Εάν η κολπική μαρμαρυγή σταματήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ονομάζεται  παροξυσμική (paroxysmal), αλλά εάν η κολπική μαρμαρυγή είναι συνεχώς παρούσα ή  συνεχίζεται για παρατεταμένες περιόδους, είναι εμμένουσα (persistent) . Όταν ο  φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός δεν μπορεί να αποκατασταθεί η κολπική μαρμαρυγή  ονομάζεται μόνιμη (permanent). Αυτοί οι τύποι κολπικής μαρμαρυγής έχουν ποικίλη  ανταπόκριση στη θεραπεία και επομένως αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

Παροξυσμική επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής που διαρκούν  λιγότερο από 7 ημέρες

Εμμένουσα ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής που διαρκεί  περισσότερο από 7 ημέρες

Χρόνια (longstanding) εμμένουσα ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής που διαρκεί  περισσότερο από 1 έτος

Μόνιμη όταν δεν γίνεται προσπάθεια ή δεν είναι δυνατή η  αποκατάσταση του κανονικού ρυθμού

B. Τι πρέπει να ξέρω;

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή διαταραχή του καρδιακού ρυθμού και βρίσκεται σε  περίπου 1% του πληθυσμού, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Είναι σπάνια στους νέους, αλλά  βρίσκεται στο 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και στο 10% αυτών άνω των 80 ετών. Μάθετε  περισσότερα.

1. Πόσο συχνή είναι η κολπική μαρμαρυγή;

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο κοινή διαταραχή του καρδιακού ρυθμού. Βρίσκεται στο 1%  περίπου του συνολικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Είναι σπάνια στους νέους,  αλλά βρίσκεται στο 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και στο 10% αυτών άνω των 80 ετών.

2. Ποιος διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής;

Δεν καταλαβαίνουμε πλήρως πώς αναπτύσσεται η κολπική μαρμαρυγή, αλλά υπάρχουν  πολλοί παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης κολπικής μαρμαρυγής κατά τη  διάρκεια της ζωής σας, παραδείγματα των οποίων δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Αυτές  περιλαμβάνουν ιατρικές παθήσεις όπως ο διαβήτης ή η νεφρική νόσος, εκτός από τις  ασθένειες της καρδιάς. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν αυτές οι συνοσηρότητες ώστε να  βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της θεραπείας της κολπικής μαρμαρυγής. Η κολπική  μαρμαρυγή μπορεί επίσης να συμβεί χωρίς άλλη ασθένεια και σχεδόν το 1/3 των ατόμων με  κολπική μαρμαρυγή έχουν φυσιολογική καρδιά και καμία άλλη ασθένεια. Αυτό περιγράφεται  ως «μοναχική ( lone) κολπική μαρμαρυγή».

3. Πώς αισθάνεστε εάν έχετε κολπική μαρμαρυγή;

Το πώς γίνεται αισθητή η κολπική μαρμαρυγή ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Μερικοί  ασθενείς παρατηρούν αίσθημα παλμών και ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς και γνωρίζουν  αμέσως όταν ξεκινά η κολπική μαρμαρυγή. Άλλοι αισθάνονται δυσφορία στο στήθος,  δύσπνοια, ζάλη, ζάλη ή γενική κόπωση, χωρίς αίσθημα παλμών. Σε ορισμένα άτομα τα  συμπτώματα της κολπικής μαρμαρυγής μπορεί να υπάρχουν σε κατάσταση ηρεμίας, ενώ σε  άλλα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Η έναρξη ενός επεισοδίου κολπικής μαρμαρυγής δεν είναι πάντα σαφής. Σε ορισμένες  περιπτώσεις τα συμπτώματα ξεκινούν απότομα, ενώ σε άλλες υπάρχει μείωση της ικανότητας  άσκησης. Στην τελευταία περίπτωση, κάποιος μπορεί να μην υποψιάζεται την κολπική  μαρμαρυγή και μπορεί να πάρει πολύ χρόνο πριν ο ασθενής ζητήσει ιατρική βοήθεια.

Τέλος, είναι πιθανό κάποιος με κολπική μαρμαρυγή να μην έχει καθόλου συμπτώματα και να  ανακαλυφθεί τυχαία η αρρυθμία, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια ενός τακτικού ελέγχου ή  της χρήσης φορητών συσκευών.

Ο λόγος για τον οποίο ορισμένα άτομα με κολπική μαρμαρυγή παρουσιάζουν συμπτώματα,  ενώ άλλα όχι, είναι ασαφής. Σε πολλούς ασθενείς τα συμπτώματα σχετίζονται με ταχύτερο  καρδιακό παλμό. Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς έχουν συμπτώματα, ακόμη και αν ο καρδιακός  ρυθμός δεν είναι γρήγορος. Σε άλλες περιπτώσεις η καρδιά χτυπά πολύ αργά κατά τη διάρκεια  της κολπικής μαρμαρυγής που μπορεί επίσης να προκαλέσει συμπτώματα.

Τα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής μπορεί να εξαφανιστούν χωρίς θεραπεία, ωστόσο θα  πρέπει να συζητήσετε τι πρέπει να κάνετε εάν συμβεί επεισόδιο με τον γιατρό σας. Εάν  εμφανίσετε δυσάρεστα συμπτώματα που σας κάνουν να αισθάνεστε πραγματικά αδιαθεσία  (όπως ναυτία, πόνος στο στήθος, λιποθυμία κ.λπ.), θα πρέπει να ζητήσετε άμεση ιατρική  βοήθεια σε νοσοκομείο.

4. Γιατί είναι επικίνδυνη η κολπική μαρμαρυγή;

Πολλοί ασθενείς ζουν με αρρυθμία για δεκαετίες χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, εάν δεν  αντιμετωπιστεί, η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές, όπως εγκεφαλικό  επεισόδιο και καρδιακή ανεπάρκεια, που μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στη ζωή σας.

• • Κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας

• • Κίνδυνος εγκεφαλικού

5. Μπορεί η κολπική μαρμαρυγή να υποτροπιάσει;

Η πιθανότητα υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής εξαρτάται από τις συνοδές καταστάσεις  κάθε ασθενούς.

Μερικές φορές η κολπική μαρμαρυγή εμφανίζεται λόγω ιατρικών καταστάσεων που είναι  προσωρινές και μπορούν να αντιμετωπιστούν, για παράδειγμα μια διαταραχή του  θυρεοειδούς αδένα, μια λοίμωξη ή μια διαταραχή των ηλεκτρολυτών του σώματος. Σε τέτοιες  περιπτώσεις, μετά τη θεραπεία της οξείας ιατρικής κατάστασης, η κολπική μαρμαρυγή είναι  λιγότερο πιθανό να επανέλθει βραχυπρόθεσμα.

Εάν ένας ασθενής έχει άλλες μακροχρόνιες ιατρικές καταστάσεις που προδιαθέτουν σε  κολπική μαρμαρυγή, π.χ. υψηλή αρτηριακή πίεση, παχυσαρκία, αποφρακτική άπνοια ύπνου  κ.λπ., η κολπική μαρμαρυγή είναι πιο πιθανό να επαναληφθεί. Εάν αυτές οι καταστάσεις  παραμείνουν χωρίς θεραπεία η κολπική μαρμαρυγή είναι πιθανό να συμβαίνει πιο συχνά και  ακόμη και να προχωρήσει σε μόνιμη κολπική μαρμαρυγή.

6. Είναι η κολπική μαρμαρυγή κληρονομική;

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συνηθισμένη διαταραχή του καρδιακού ρυθμού και,  επομένως, η ύπαρξη μερικών συγγενών με την ίδια αρρυθμία δεν είναι ασυνήθιστη. Καθώς  μεγαλώνετε, είναι πιο πιθανό η κολπική μαρμαρυγή σας να σχετίζεται με συνοσηρότητες και  όχι με γενετική κατάσταση. Όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής  με την αύξηση της ηλικίας.

Ωστόσο, παρατηρείται ότι σε ορισμένες οικογένειες ο κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής είναι  υψηλότερος, ακόμη και σε νεαρή ηλικία ή χωρίς άλλες ιατρικές καταστάσεις. Αυτό ονομάζεται  οικογενειακή κολπική μαρμαρυγή. Σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις φαίνεται ότι μπορεί να  είναι υπεύθυνες οι αλλαγές σε ορισμένα γονίδια αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία  είναι ακόμα ασαφής. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την αποσαφήνιση των γενετικών  παραγόντων που σχετίζονται με την οικογενειακή (familiar) κολπική μαρμαρυγή.

Εάν έχετε συγγενείς με κολπική μαρμαρυγή και ανησυχείτε ότι μπορεί να εμφανίσετε την  πάθηση, θα πρέπει να το συζητήσετε με το γιατρό σας. Ο γιατρός σας μπορεί να εντοπίσει  παράγοντες κινδύνου για κολπική μαρμαρυγή και μπορεί να σας βοηθήσει να τους  αντιμετωπίσετε.

Γ. Τι μπορεί να κάνει ο γιατρός μου;

Ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε την καταλληλότερη θεραπεία! Μπορείτε  να περιμένετε να μειώσετε τον αριθμό των επεισοδίων, να αυξήσετε την ποιότητα ζωής σας  και να μειώσετε τον κίνδυνο επιπλοκών όπως εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή  ανεπάρκεια. Μάθετε περισσότερα για τις τρέχουσες θεραπείες για κολπική μαρμαρυγή.

1. Χρήσιμες εξετάσεις

Καταγραφή ΗΚΓ και παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Το πιο σημαντικό τεστ για τη διάγνωση κολπικής μαρμαρυγής είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα  (ΗΚΓ). Ειδικά αυτοκόλλητα (ηλεκτρόδια) τοποθετούνται στα χέρια, στα πόδια και στο στήθος  (βλέπε παρακάτω εικόνα) και η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς σας καταγράφεται από  το δέρμα σας. Η όλη διαδικασία συνήθως διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και μπορεί να γίνει στο  ιατρείο σας ή σε νοσοκομείο.

Ένα τυπικό ΗΚΓ ηρεμίας καταγράφει μόνο τον καρδιακό παλμό για λίγα δευτερόλεπτα, οπότε  εάν δεν υπάρχει κολπική μαρμαρυγή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενδέχεται να  απαιτείται παρατεταμένη παρακολούθηση.

Παρακολούθηση της καρδιάς

Εάν η κολπική μαρμαρυγή σας διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι  απαραίτητο να παρακολουθείτε την καρδιά για 24 ώρες ή περισσότερο (μερικές φορές για 7  ημέρες ή περισσότερο). Αυτή η εξέταση, που συχνά ονομάζεται “Holter ρυθμού”,  περιλαμβάνει μια μικρή συσκευή εγγραφής που συνδέεται με καλώδια σε 4 (ή περισσότερα)  ειδικά αυτοκόλλητα (ηλεκτρόδια) τοποθετημένα στο στήθος σας (βλ. παραπάνω). Η συσκευή  τοποθετείται κάτω από τα ρούχα και είναι εύκολη στη μεταφορά κατά τη διάρκεια των  συνηθισμένων καθημερινών σας δραστηριοτήτων. Μπορεί να είναι χρήσιμα να σας δοθεί ένα  ημερολόγιο για να σημειώσετε τις δραστηριότητες σας και τυχόν συμπτώματα που εμφανίζετε ενώ φοράτε τη συσκευή. Αυτή η εξέταση θα παρέχει στο γιατρό σας λεπτομερείς πληροφορίες  σχετικά με τον καρδιακό σας ρυθμό και τη συσχέτιση με τα συμπτώματά σας.

Μια εναλλακτική εξέταση είναι η παρακολούθηση συμβάντων (event monitoring). Σε αυτή  την εξέταση η οθόνη της συσκευής δεν καταγράφει συνεχώς, αλλά θα καταγράφει αυτόματα  το ΗΚΓ σας σε συγκεκριμένες ώρες ή όταν ενεργοποιείτε χειροκίνητα μια εγγραφή, π.χ. όταν  αισθάνεστε συμπτώματα. Αυτές οι φορητές οθόνες συμβάντων μπορούν συνήθως να  χρησιμοποιηθούν για έως και 2 εβδομάδες.

Εάν η κολπική μαρμαρυγή δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, αλλά υπάρχει υποψία, τότε μπορεί να  χρησιμοποιηθεί εμφυτεύσιμη καρδιακή παρακολούθηση (implantable cardiac monitor) για  συνεχή παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού. Αυτές οι οθόνες τοποθετούνται κάτω από το  δέρμα του στήθους και μπορούν να καταγράψουν αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό, συνήθως  για έως και τρία χρόνια.

Οι νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονται σε smartphones και smartwatch επιτρέπουν στους  ασθενείς να έχουν τις δικές τους οθόνες (συχνά αποκαλούμενες φορητές συσκευές) και να  καταγράφουν τον καρδιακό τους ρυθμό σε ένα ίχνος ΗΚΓ. Η αξιοπιστία αυτών των συσκευών  δοκιμάζεται σε κλινικές δοκιμές. Για τη διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής, αυτές οι  καταγραφές πρέπει να αξιολογούνται από γιατρό.

Υπερηχογράφημα καρδιάς

Διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς

Εάν έχετε διαγνωστεί με κολπική μαρμαρυγή, ο γιατρός σας μπορεί να θέλει να εξετάσει την  καρδιά σας με ηχοκαρδιογράφημα, που συχνά ονομάζεται «υπέρηχος» ή  «υπερηχοκαρδιογράφημα». Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, ο γιατρός θα σαρώσει το  στήθος σας με τη προσθήκη λίγου ειδικού ζελέ πάνω του χρησιμοποιώντας έναν φορητό  ανιχνευτή, προκειμένου να ελέγξει το μέγεθος και τη λειτουργία των τεσσάρων κύριων  κοιλοτήτων της καρδιάς, του καρδιακού μυός και των βαλβίδων.

Το ηχοκαρδιογράφημα δεν βοηθά το γιατρό σας να εντοπίσει την κολπική μαρμαρυγή, αλλά  παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της κολπικής μαρμαρυγής στην  καρδιά σας και στην πρόγνωσή σας.

Διοισοφάγειο υπερηχαγράφημα καρδιάς

Μερικές φορές ο γιατρός σας θα επιλέξει να ερευνήσει την καρδιά σας με ένα διοισοφαγικό  ηχοκαρδιογράφημα ή «TOE». Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης εισάγεται ένας εύκαμπτος  σωλήνας από το στόμα σας και τοποθετείται στον οισοφάγο σας (το πέρασμα που οδηγεί από  το στόμα σας στο στομάχι σας). Καθώς η καρδιά είναι τοποθετημένη ακριβώς μπροστά από  τον οισοφάγο, το TOE μπορεί να δώσει πολύ λεπτομερείς εικόνες από τα πιο σημαντικά μέρη  της καρδιάς. Το TOE είναι επίσης η εξέταση επιλογής επιλογής για την ανίχνευση θρόμβων  αίματος που μπορεί να σχηματίζονται μέσα στον αριστερό κόλπο λόγω κολπικής μαρμαρυγής.

Το TOE χρησιμοποιείται συχνά πριν από μια ανάταξη, εάν δεν είναι σαφές πότε ξεκίνησε η  κολπική μαρμαρυγή και ο γιατρός σας θέλει να είναι σίγουρος ότι δεν έχουν ήδη αναπτυχθεί  θρόμβοι αίματος στην καρδιά σας.

Άλλες εξετάσεις

Εξετάσεις αίματος

Μόλις διαγνωστεί κολπική μαρμαρυγή, μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να κάνετε κάποιες  εξετάσεις αίματος. Αν και οι αιματολογικές εξετάσεις δεν απαιτούνται για τη διάγνωση, μπορεί  να σας βοηθήσουν να εξηγήσετε γιατί έχετε αναπτύξει κολπική μαρμαρυγή, για παράδειγμα  λόγω προβλημάτων θυρεοειδούς αδένα ή διαταραχών των ηλεκτρολυτών του σώματός σας.  Οι εξετάσεις αίματος θα βοηθήσουν επίσης το γιατρό σας να επιλέξει τις καλύτερες θεραπείες  για εσάς.

Πρόσθετη απεικόνιση της καρδιάς

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γιατρός σας μπορεί να θέλει να κάνετε μια δοκιμασία κόπωσης για να διερευνήσει τι συμβαίνει στην καρδιά σας όταν χτυπά γρηγορότερα. Η αξονική  τομογραφία ή η μαγνητική τομογραφία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για λεπτομερή  ανάλυση της δομής και της λειτουργίας της καρδιάς. Το εάν απαιτούνται περαιτέρω έρευνες  εξαρτάται από την κατάστασή σας και θα πρέπει να το συζητήσετε με το γιατρό σας.

2. Ανάταξη στον φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό και αποτροπή  υποτροπών

Μερικές φορές, όταν έχετε ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής, ο φυσιολογικός ρυθμός  αποκαθίσταται χωρίς θεραπεία. Εάν αυτό δεν συμβεί ή εάν έχετε συμπτώματα κατά τη  διάρκεια των επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής, ο γιατρός σας μπορεί να σας προτείνει να  επαναφέρετε τον καρδιακό σας ρυθμό σε έναν κανονικό ρυθμό (φλεβοκομβικό ρυθμό). Αυτό  ονομάζουμε έλεγχο ρυθμού.

Κατά την επιλογή της στρατηγικής ελέγχου του ρυθμού, υπάρχουν δύο επιλογές για την  αποκατάσταση του φυσιολογικού φλεβοκομβικού ρυθμού: με φαρμακευτική αγωγή  (φαρμακολογική καρδιοανάταξη) και με ηλεκτρική καρδιοανάταξη.

Πριν κάνετε καρδιοανάταξη, είτε πρόκειται για ηλεκτρική είτε για φαρμακευτική, ο γιατρός  σας μπορεί να σας ζητήσει να πάρετε αντιπηκτικά (αραιωτικά αίματος), για τουλάχιστον 3  εβδομάδες πριν από τη διαδικασία. Διαφορετικά, ο γιατρός σας μπορεί να θέλει να αποκλείσει  τυχόν θρόμβους αίματος μέσα στην καρδιά πραγματοποιώντας μια συγκεκριμένη εξέταση  απεικόνισης που ονομάζεται διοισοφάγειο υπερηχογράφημα πριν από την καρδιοανάταξη.

Θα πρέπει επίσης να συνεχίσετε τα αντιπηκτικά φάρμακά σας για τουλάχιστον 4 εβδομάδες  μετά την καρδιοανάταξη για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Ανάλογα με  τον συνολικό κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, ο γιατρός σας μπορεί να σας ζητήσει να  συνεχίσετε να παίρνετε αραιωτικό αίματος για το υπόλοιπο της ζωής σας.

Φαρμακευτική αγωγή

Η αποκατάσταση του φυσιολογικού ρυθμού μπορεί να γίνει με φαρμακευτική αγωγή. Αυτό  είναι γνωστό ως φαρμακευτική καρδιοανάταξη. Η φαρμακευτική αγωγή είναι επίσης χρήσιμη  για την πρόληψη της υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού και  για τη μείωση των επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής ονομάζονται «αντιαρρυθμικά» και τα πιο  συχνά χρησιμοποιούμενα είναι:

• Φλεκαϊνίδη

• Δρονεδαρόνη

• Σοταλόλη

• Αμιοδαρόνη

• Προπαφαινόνη

• Δισοπυραμίδη

Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα τροποποιούν την ηλεκτρική δραστηριότητα των καρδιακών  κυττάρων, διευκολύνοντας την αποκατάσταση του φυσιολογικού φλεβοκομβικού ρυθμού.  Εκτός από τη μετατροπή της κολπικής μαρμαρυγής, τα αντιαρρυθμικά φάρμακα μπορούν  επίσης να βοηθήσουν στη διατήρηση του φυσιολογικού φλεβοκομβικού ρυθμού και να

μειώσουν τις πιθανότητες υποτροπής σας σε κολπική μαρμαρυγή.

Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσετε πολλά αντιαρρυθμικά προτού βρείτε αυτό  που σας ταιριάζει καλύτερα. Επειδή δεν είναι όλα τα αντιαρρυθμικά φάρμακα κατάλληλα για  όλους τους ασθενείς, ο γιατρός σας θα αποφασίσει για το πιο κατάλληλο για εσάς ανάλογα με  τις άλλες ιατρικές σας καταστάσεις.

Ορισμένα αντιαρρυθμικά φάρμακα, όπως η αμιοδαρόνη, μπορεί να έχουν σοβαρές  παρενέργειες. Ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί τακτικά για να διασφαλίσει ότι είναι  ασφαλές να συνεχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη η  παρακολούθηση του φαρμάκου με εξετάσεις αίματος. Ο γιατρός σας θα σας βοηθήσει να  επιλέξετε το καλύτερο αντιαρρυθμικό φάρμακο για την κλινική σας κατάσταση και θα  συζητήσετε λεπτομερέστερα τα οφέλη και τις πιθανές παρενέργειες.

Καρδιομετατροπή (καρδιοανάταξη) (σύνδεσμος με Γ 4 παρακάτω» 4. Τι είναι η  καρδιομετατροπή (ανάταξη);»

Κατάλυση (ablation) (σύνδεσμος με Γ 5 παρακάτω «5. Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής»)

3. Έλεγχος της καρδιακής συχνότητας

Ο ρυθμός ελέγχου σημαίνει ότι εσείς και ο γιατρός σας έχετε συμφωνήσει να αποδεχτείτε την  κολπική μαρμαρυγή ως μόνιμη κατάσταση, αλλά μπορεί να χρειαστεί να ελέγξετε τον ρυθμό  της καρδιάς (παλμοί ανά λεπτό) για να αποφύγετε συμπτώματα.

Ο έλεγχος του καρδιακού ρυθμού είναι η επιλογή θεραπείας όταν ο γιατρός σας δεν μπόρεσε  να αποκαταστήσει τον κανονικό ρυθμό (ανεπιτυχής προσπάθεια) ή ο γιατρός θεωρεί ότι, λόγω  της υποκείμενης καρδιακής σας κατάστασης, η αποκατάσταση του φυσιολογικού  φλεβοκομβικού ρυθμού είναι σχεδόν αδύνατη.

Με φάρμακα

Ο γιατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα για την ομαλοποίηση του καρδιακού σας  ρυθμού (70-110 παλμοί ανά λεπτό σε ηρεμία).

Ανάλογα με τα συμπτώματά σας, ο γιατρός μπορεί να επιλέξει αυστηρό έλεγχο του ρυθμού  (διατηρώντας τον καρδιακό ρυθμό περίπου 70-90 παλμούς ανά λεπτό σε κατάσταση ηρεμίας)  ή ελαφρύ έλεγχο του ρυθμού (διατηρώντας τον καρδιακό ρυθμό περίπου 100-110 παλμούς  ανά λεπτό σε ηρεμία).

Τα φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του καρδιακού σας ρυθμού  είναι:

• Β-αναστολείς: Αυτά τα φάρμακα επιβραδύνουν τον καρδιακό ρυθμό σε κατάσταση  ηρεμίας καθώς και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Συνήθως είναι η πρώτη  επιλογή ανεξάρτητα από τις υποκείμενες καρδιακές παθήσεις.

• Αναστολείς διαύλων ασβεστίου: Αυτά τα φάρμακα ελέγχουν επίσης τον καρδιακό σας  ρυθμό, αλλά μπορεί να πρέπει να αποφεύγονται εάν έχετε καρδιακή ανεπάρκεια ή  χαμηλή αρτηριακή πίεση.

• Διγοξίνη: Αυτό το φάρμακο ελέγχει τον καρδιακό ρυθμό σε ηρεμία, αλλά όχι κατά τη  διάρκεια της δραστηριότητας. Μπορεί να προστεθεί σε β-αποκλειστές ή λιγότερο  συχνά σε αποκλειστές διαύλων ασβεστίου εάν μία θεραπεία δεν επιβραδύνει αρκετά  τον καρδιακό ρυθμό.

• Αμιωδαρόνη: Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να  ελέγξει της καρδιακής σας συχνότητας μόνο με αυτό το φάρμακο ή επιπλέον των β αποκλειστών. Η αμιωδαρόνη είναι πολύ αποτελεσματική στον έλεγχο του καρδιακού  ρυθμού, αλλά έχει σοβαρές παρενέργειες στη χρόνια θεραπεία. Συσσωρεύεται στον  θυρεοειδή αδένα, στους πνεύμονες, στο δέρμα κ.λπ.

Με κατάλυση ( σύνδεσμος με Γ 6 παρακάτω) – «6. Κατάλυση του κολποκοιλιακού  κόμβου ή του δεματίου του His)»

4. Τι είναι η καρδιομετατροπή (ανάταξη);

Η ηλεκτρική καρδιομετατροπή πραγματοποιείται στο νοσοκομείο χρησιμοποιώντας μια  συσκευή που ονομάζεται απινιδωτής. Το ηλεκτρικό σοκ παραδίδεται μέσω δύο μεγάλων  αυτοκόλλητων ή κουπιών (ηλεκτροδίων) συνδεδεμένων στο στήθος. Τα αυτοκόλλητα  τοποθετούνται συνήθως στο μπροστινό και πίσω μέρος του στήθους ή στη δεξιά και την  αριστερή πλευρά του στήθους.

Αυτή η διαδικασία συνήθως προγραμματίζεται εκ των προτέρων και περιλαμβάνει την παροχή  ελεγχόμενου ηλεκτρικού σοκ στο στήθος σας με στόχο την καρδιά. Η ηλεκτρική ώθηση είναι  αρκετά ισχυρή για να σταματήσει εν συντομία τυχόν ηλεκτρικά σήματα που παράγονται από  την καρδιά και να αφήσει τον φυσικό βηματοδότη της καρδιάς: «τον φλεβόκομβο», να  ανακτήσει τον έλεγχο του ρυθμού της καρδιάς σας.

Πριν από την καρδιοανάταξη θα σας δοθεί καταστολή (αναισθητικό) για να σας κάνει να  νιώσετε υπνηλία και να μην αισθανθείτε τίποτα κατά τη διάρκεια της καρδιοανάταξης. Εάν το  πρώτο ηλεκτρικό σοκ αποτύχει να επαναφέρει την καρδιά σας σε φυσιολογικό ρυθμό  (φλεβοκομβικό ρυθμό), τότε θα επιχειρηθεί ένα επιπλέον ηλεκτρικό σοκ χρησιμοποιώντας μια  ελαφρώς ισχυρότερη ηλεκτρική ενέργεια. Δεν πρέπει να αισθανθείτε πόνο κατά τη διάρκεια  της καρδιοανάταξης, αλλά συχνά οι περιοχές κάτω από τα ηλεκτρόδια μπορεί να είναι λίγο  επώδυνες για μία ή δύο ημέρες μετά τη διαδικασία.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμη και μετά από μια επιτυχημένη καρδιοανάταξη (όπου ο καρδιακός σας ρυθμός έχει επιστρέψει στον κανονικό φλεβοκομβικό ρυθμό) είναι πιθανό η  κολπική μαρμαρυγή να επιστρέψει. Αυτό συμβαίνει σε περίπου τους μισούς ασθενείς κατά το  πρώτο έτος μετά την καρδιοανάταξη. Η πιθανότητα επανόδου της κολπικής μαρμαρυγής  εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά αυτό είναι πιο πιθανό εάν έχετε άλλα καρδιακά  προβλήματα (συμπεριλαμβανομένης της υψηλής αρτηριακής πίεσης) και εάν είχατε κολπική  μαρμαρυγή για περισσότερο από 1 έτος.

5. Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής

Μετά από πολλές δεκαετίες έρευνας, είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι στις περισσότερες  περιπτώσεις η κολπική μαρμαρυγή ενεργοποιείται (ξεκινά) από μέσα ή κοντά στις πνευμονικές  φλέβες. Οι πνευμονικές φλέβες είναι αγγεία που συνδέουν τους πνεύμονες με τον αριστερό  κόλπο και επιτρέπουν στο εμπλουτισμένο με οξυγόνο αίμα να επιστρέψει στην καρδιά.  Κανονικά υπάρχουν τέσσερις πνευμονικές φλέβες συνδεδεμένες στο αριστερό κόλπο. Γλώσσες  του κολπικού μυός εκτείνονται για μια μικρή απόσταση (έως περίπου 5 cm) από το σώμα του  αριστερού κόλπου στις πνευμονικές φλέβες. Σε άτομα με κολπική μαρμαρυγή, αυτές οι  επεκτάσεις μυών έχουν βρεθεί ότι εμφανίζουν ηλεκτρική δραστηριότητα που είναι γρήγορη  και δεν ελέγχεται από τη φυσιολογική δραστηριότητα της καρδιάς. Αυτές οι μη φυσιολογικές  ηλεκτρικές εκφορτίσεις παράγουν ταχεία και ακανόνιστη ηλεκτρική δραστηριότητα και  συνεπώς αδύναμες μηχανικές συστολές στον κόλπο.

Επί του παρόντος, η πιο διαδεδομένη και αποδεκτή στρατηγική για τη θεραπεία της κολπικής  μαρμαρυγής είναι η ηλεκτρική απομόνωση των πνευμονικών φλεβών, μειώνοντας έτσι τον  κίνδυνο πρόκλησης κολπικής μαρμαρυγής. Αυτή η ηλεκτρική απομόνωση επιτυγχάνεται με μια  διαδικασία που ονομάζεται κατάλυση. Η κατάλυση πραγματοποιείται από καρδιολόγο που  ειδικεύεται στην επεμβατική διερεύνηση και θεραπεία προβλημάτων καρδιακού ρυθμού  (ηλεκτροφυσιολόγος) και εκτελείται σε εξειδικευμένο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο (EP).

Πώς γίνεται

Η ηλεκτρική απομόνωση των πνευμονικών φλεβών επιτυγχάνεται δημιουργώντας μια βλάβη  ουλώδους ιστού γύρω από τις πνευμονικές φλέβες. Με αυτόν τον τρόπο τα ηλεκτρικά σήματα  δεν μπορούν πλέον να μεταφέρονται μέσω της καρδιάς. Αυτές οι βλάβες του ουλώδους ιστού  μπορούν να δημιουργηθούν είτε με θέρμανση (κατάλυση με καθετήρα ραδιοσυχνοτήτων –

radio-frequency catheter ablation) είτε με ψύξη του ιστού (κατάλυση με μπαλόνι ψύξης – cryoballoon ablation).

Η κατάλυση είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που γίνεται χωρίς άνοιγμα του θώρακα.  Μέσω μικρών παρακεντήσεων στη βουβωνική χώρα, ο γιατρός εισάγει πολλαπλούς  εύκαμπτους σωλήνες (καθετήρες) στη μηριαία φλέβα οι οποίοι προωθούνται υπό ακτινοσκόπηση στο δεξιό κόλπο. Για να φτάσει στον αριστερό κόλπο, ο γιατρός χρησιμοποιεί  μια μακριά βελόνα για να τρυπήσει το τοίχωμα που χωρίζει το δεξί και το αριστερό κόλπο και  στη συνέχεια εισάγει τον καθετήρα στον αριστερό κόλπο.

Ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική, η απομόνωση της πνευμονικής φλέβας  πραγματοποιείται είτε με τον ασθενή υπό γενική αναισθησία και με τεχνητό αερισμό ή με  καταστολή αλλά με αυθόρμητη αναπνοή.

Κατάλυση καθετήρα ραδιοσυχνοτήτων (RFCA)

Η πιο κοινή τεχνική χρησιμοποιεί εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας (περίπου 550  KHz) που παραδίδεται από έναν εύκαμπτο καθετήρα με ένα μεταλλικό ηλεκτρόδιο στην άκρη.  Η δίοδος του ρεύματος θερμαίνει τον ιστό δημιουργώντας μια «βλάβη». Μια σειρά συνεχών  βλαβών σε κυκλικό σχεδιασμό στις διασταυρώσεις των πνευμονικών φλεβών της δεξιάς και  της αριστερής πλευράς οδηγεί σε ηλεκτρική απομόνωση των πνευμονικών φλεβών από τον  αριστερό κόλπο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο γιατρός εισάγει δύο καθετήρες στο αριστερό κόλπο,  ένας για την καταγραφή σημάτων από τις πνευμονικές φλέβες στόχου και ο άλλος για την  παροχή τόσο ρεύματος RF σε μια επιθυμητή θέση όσο και την καταγραφή σημάτων προς  εγγραφή. Η διαδικασία καθοδηγείται από την ανακατασκευή της ανατομίας και του σχήματος  των πνευμονικών φλεβών και του αριστερού κόλπου.

Η ηλεκτρική απομόνωση επιβεβαιώνεται από την επίμονη εξαφάνιση ηλεκτρικών σημάτων  στις πνευμονικές φλέβες και στη συνέχεια αφαιρούνται οι καθετήρες.

Κατάλυση Cryoballoon

Για απομόνωση πνευμονικής φλέβας με cryoballoon, εισάγεται ένα ειδικό ξεφουσκωμένο  μπαλόνι (cryoballoon) στον αριστερό κόλπο και στη συνέχεια διογκώνεται και τοποθετείται  στο στόμα των πνευμονικών φλεβών. Κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης, το κρύο μπαλόνι  παράγει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, παγώνοντας τον ιστό σε επαφή με την περίμετρο του  μπαλονιού. Μετά από επαρκή κατάψυξη (περίπου 4 λεπτά σε κάθε φλέβα), το μπαλόνι  θερμαίνεται, ξεφουσκώνει και μετακινείται σε άλλη πνευμονική φλέβα και η αφαίρεση  επαναλαμβάνεται. Μετά τη θεραπεία και των τεσσάρων πνευμονικών φλεβών, η  προκύπτουσα ηλεκτρική απομόνωση επαληθεύεται με την εξαφάνιση ηλεκτρικών σημάτων  στις πνευμονικές φλέβες και στη συνέχεια αφαιρούνται οι καθετήρες.

Άλλες τεχνικές κατάλυσης

Υπάρχουν πολλές τεχνικές κατάλυσης που έχουν εισαχθεί κατά την τελευταία δεκαετία, παρά  το γεγονός ότι αυτή η απομόνωση των πνευμονικών φλεβών εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση  της κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ο γιατρός  σας μπορεί να επιλέξει να κάνει επιπλέον τεχνικές για να βελτιώσει την επιτυχία της  διαδικασίας.

Επιπλοκές

Η κατάλυση είναι πλέον μια διαδικασία ρουτίνας, οι καθετήρες και οι τεχνικές έχουν  αναπτυχθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες και τα ποσοστά επιπλοκών έχουν μειωθεί. Ωστόσο,  εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι και τόσο οι ασθενείς όσο και οι γιατροί πρέπει να τους  γνωρίζουν.

Η συχνότερη επιπλοκή είναι η αιμορραγία από το σημείο παρακέντησης στη βουβωνική  χώρα, με αποτέλεσμα τη συλλογή μερικώς πηγμένου αίματος κάτω από το δέρμα ή βαθύτερα  (αιμάτωμα), το οποίο είναι συχνά ευαίσθητο ή επώδυνο. Η χειροκίνητη συμπίεση και η  ανάπαυση στο κρεβάτι είναι συνήθως αρκετά και η συλλογή εξαφανίζεται προοδευτικά τις  επόμενες εβδομάδες. Εάν στο σημείο παρακέντησης, μια περιοχή εμφανίζεται ξαφνικά ή  διευρύνεται και γίνεται επώδυνη, ο ασθενής πρέπει να ζητήσει ιατρική βοήθεια.

Μια πιο σοβαρή αλλά ασυνήθιστη επιπλοκή είναι μια παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA) ή  εγκεφαλικό επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια ή μετά την κατάλυση, μπορεί να αποκολληθεί ένας  θρόμβος από το αριστερό κόλπο και να μεταναστεύσει σε οποιοδήποτε από τα συστηματικά  αρτηριακά αιμοφόρα αγγεία, συχνότερα στον εγκέφαλο, εμποδίζοντας την παροχή οξυγόνου  και προκαλώντας ιστικό θάνατο και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο.

Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου και παροδικό ισχαιμικού επεισοδίου σε  κάθε ασθενή που έχει προγραμματιστεί για κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής,  συνταγογραφείται αγωγή με αντιπηκτικά φάρμακα για τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες πριν από

τη διαδικασία και έως τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά τη διαδικασία ή μέχρι το ραντεβού  παρακολούθησης. Επιπλέον, οι περισσότεροι γιατροί πραγματοποιούν διοισοφαγικό  υπερηχογράφημα ή αγγειογράφημα με αξονικό τομογράφο εντός 24 ωρών πριν από τη  διαδικασία για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει θρόμβος στον αριστερό κόλπο. Επίσης στους  ασθενείς κατά τη διάρκεια της κατάλυσης χορηγούνται αντιπηκτικά φάρμακα. Κατά συνέπεια,  ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου κατά την κατάλυση είναι μικρότερος από 1%.

Μια άλλη σοβαρή αλλά σπάνια επιπλοκή είναι ο καρδιακός επιπωματισμός. Κατά τη διάρκεια  της διαδικασίας, ο χειρισμός των καθετήρων μπορεί δυστυχώς να οδηγήσει σε βλάβη στο  τοίχωμα της καρδιάς, με αποτέλεσμα τη συλλογή αίματος μέσα στον σάκο που περιβάλει την  καρδιά (περικάρδιο). Αυτή είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που απαιτεί άμεση  θεραπεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει παρακέντηση με βελόνα ακριβώς  κάτω από το οστό του μαστού και δια αυτής να γίνει εισαγωγή ενός καθετήρα σωλήνα στον  σάκο γύρω από την καρδιά για την αποστράγγιση του αίματος. Αυτό συνήθως αρκεί για την  αποκατάσταση της κανονικής κυκλοφορίας. Το ποσοστό αυτής της επιπλοκής, του καρδιακού

επιπωματισμού είναι περίπου 1-2%.

Μπορεί επίσης να προκληθεί βλάβη στους περιβάλλοντες ιστούς εκτός της καρδιάς,  συμπεριλαμβανομένων των νεύρων και του οισοφάγου. Το νεύρο του διαφράγματος (ενός σημαντικού μυός για την αναπνοή) μπορεί να υποστεί βλάβη, συχνότερα από την αφαίρεση  του cryoballoon, με αποτέλεσμα δυσκολία στην αναπνοή, αλλά συνήθως υπάρχει αυτόματη  ανάρρωση μέσα σε εβδομάδες έως μήνες. Ο οισοφάγος, που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το  οπίσθιο τοίχωμα του αριστερού κόλπου, μπορεί να υποστεί βλάβη από υψηλές ή χαμηλές  θερμοκρασίες εντός της καρδιάς. Σπάνια (περίπου 1 στα 4.000) μπορεί να δημιουργηθεί  τρύπα με επικοινωνία μεταξύ της καρδιάς και του οισοφάγου και αυτό μπορεί να έχει σοβαρές  συνέπειες.

Η υπερβολικός σχηματισμός ουλής στο στόμα των πνευμονικών φλεβών μπορεί να οδηγήσει  σε στένωση των πνευμονικών φλεβών (στένωση πνευμονικής φλέβας). Συνήθως, αυτό  προκαλεί βήχα, δύσπνοια και μερικές φορές αίμα στα πτύελα, εβδομάδες μετά τη διαδικασία.  Αυτή η στένωση μπορεί να αντιμετωπιστεί με μπαλόνια ή stent. Καταβάλλονται προσπάθειες  για την αποφυγή αυτής της επιπλοκής προκαλώντας βλάβες απομόνωσης μακριά από το  στόμα των πνευμονικών φλεβών και προς το αριστερό κόλπο.

Παρόλο που το ποσοστό επιπλοκών είναι χαμηλό, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε αμέσως  με το γιατρό σας εάν έχετε σχετικά με συμπτώματα μετά από αφαίρεση.

Ανάρρωση και περιορισμοί μετά την κατάλυση

Μετά τη διαδικασία, εφαρμόζεται ένας συμπιεστικός επίδεσμος στη βουβωνική χώρα για  μερικές ώρες για να σταματήσει η αιμορραγία. Η ανάπαυση στο κρεβάτι είναι πολύ σημαντική  για τις πρώτες ώρες μετά την κατάλυση. Η έξοδος από το νοσοκομείο συμβαίνει συνήθως την  επόμενη ημέρα μετά την επέμβαση υπό την προϋπόθεση ότι η αιμορραγία έχει σταματήσει  και αισθάνεστε καλά.

Μετά την έξοδο, μπορείτε να συνεχίσετε σταδιακά μια φυσιολογική ζωή εάν δεν υπάρχουν  ενοχλήσεις. Ωστόσο, οι επίπονες προσπάθειες και τα μεγάλα ταξίδια πρέπει να αποφεύγονται

τις πρώτες 2 εβδομάδες. Ο γιατρός σας θα σας δώσει σαφείς οδηγίες σχετικά με την επιστροφή  στην εργασία, την εκπαίδευση και το ταξίδι, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις προσωπικές  σας περιστάσεις.

Φάρμακα μετά την κατάλυση

Θα πρέπει να συνεχίσετε τα αντιπηκτικά φάρμακα (για να αποφύγετε τους θρόμβους) για  τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά τη διαδικασία. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του  γιατρού σας, καθώς οι συστάσεις διαφέρουν ανάλογα με το τοπικό πρωτόκολλο. Συχνά,  συνταγογραφούνται ορισμένα πρόσθετα φάρμακα για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού και  τα συχνότητας. Εάν έχετε πάρει αντιαρρυθμικά φάρμακα πριν από τη διαδικασία, ο γιατρός  σας θα αποφασίσει εάν είναι δυνατόν να σταματήσει το φάρμακο. Εναλλακτικά, μπορεί να σας  συστήσει τη συνέχιση αυτών και την εκ νέου αξιολόγηση για τη περαιτέρω συνεχιζόμενη χρήση

αυτών κατά την παρακολούθηση. Συνήθως, ο ηλεκτροφυσιολόγος ή ένας καρδιολόγος  πραγματοποιεί την καρδιακή αξιολόγηση 4 έως 12 εβδομάδες μετά τη διαδικασία. Αυτή συμπεριλαμβάνει εκτίμηση των υπολειμματικών αρρυθμιών (κολπική μαρμαρυγή / κολπικός πτερυγισμός), της καρδιακής κατάστασης και της συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής  αγωγής,

Μετά από παρέλευση 12 εβδομάδων (για να επιτραπεί η σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων  της διαδικασίας κατάλυσης), σε περίπτωση επαναλαμβανόμενου αισθήματος παλμών και  τεκμηρίωσης με ηλεκτροκαρδιογράφημα της κολπικής μαρμαρυγής ή του πτερυγισμού,  μπορεί να σας συνταγογραφηθούν επιπρόσθετα ή προηγουμένως αποτελεσματικά  αντιαρρυθμικά φάρμακα και τελικά να προταθεί μια επανάληψη της διαδικασία κατάλυσης.  Σε περιπτώσεις παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής, επιτυχή αποτελέσματα παρατηρούνται  σε 70-80% μετά την αρχική επέμβαση, ενώ μια πρόσθετη επέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε  καταστολή των αρρυθμιών σε περισσότερο από το 85% των περιπτώσεων. Τα ποσοστά  επιτυχίας μιας διαδικασίας κατάλυσης είναι χαμηλότερα σε ασθενείς με εμμένουσα κολπική  μαρμαρυγή.

6. Βηματοδότης και κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου ή του  δεματίου του His

Εάν το φάρμακο ή ο συνδυασμός φαρμάκων που είχε συνταγογραφήσει ο γιατρός σας δεν  είναι σε θέση να ελέγξει τον καρδιακό σας ρυθμό ή προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορεί  να προταθεί η κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου και η εμφύτευση βηματοδότη.

Η κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου είναι μια επέμβαση με καθετήρα η οποία έχει στόχο  να εμποδίζει τη μετάδοση ταχέων ηλεκτρικών παλμών από τους κόλπους (άνω καρδιακούς  θαλάμους) στις κοιλίες (κάτω θάλαμοι καρδιάς). Ο ιστός του κολποκοιλιακού κόμβου, που  συνδέει ηλεκτρικά τους κόλπους και τις κοιλίες, καταστρέφεται με ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων  παράγοντας ένα πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό.

Προκειμένου να διατηρηθεί ο φυσιολογικός κοιλιακός ρυθμός, εμφυτεύεται ένας  βηματοδότης πριν το τέλος της επέμβασης. Ο παλμός ελέγχεται τεχνητά από τον βηματοδότη,  παρά τη μόνιμη κολπική μαρμαρυγή. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο,  αλλά, όπως θα σας εξηγήσει ο γιατρός σας πριν από τη διαδικασία, πρέπει να γνωρίζετε ότι  πρόκειται για μη αναστρέψιμη κατάσταση. Ο καρδιακός σας ρυθμός θα ελέγχεται από  βηματοδότη για το υπόλοιπο της ζωής σας (εξαρτάται από το βηματοδότη). Αυτή θεωρείται  ως η τελευταία επιλογή για τον έλεγχο του καρδιακού σας ρυθμού, εάν όλες οι προηγούμενες  διαδικασίες ήταν ανεπιτυχείς. Για αυτόν τον λόγο, αυτή η διαδικασία είναι πιο πιθανό να  συστηθεί σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Πώς γίνεται

Η κατάλυση με καθετήρα είναι μια διαδερμική διαδικασία που εκτελείται με τοπική  αναισθησία. Ο γιατρός εισάγει μακρούς, λεπτούς, ελαστικούς σωλήνες (καθετήρες) στις  φλέβες στη βουβωνική χώρα και τους προωθεί στην καρδιά σας. Η άκρη του καθετήρα χορηγεί ενέργεια ραδιοσυχνότητας (θερμότητα) στη μικρή περιοχή του καρδιακού ιστού που πρέπει  να καταστραφεί. Δημιουργείται ουλώδης ιστός ο οποίος δεν επιτρέπει να περάσουν οι  ηλεκτρικοί παλμοί.

Η εμφύτευση βηματοδότη πρέπει να γίνει πριν από την κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου  για να διατηρηθεί η ορθή λειτουργία στους κάτω θαλάμους (κοιλίες). Σε ορισμένα κέντρα οι  γιατροί προτιμούν να εμφυτεύσουν βηματοδότη αρκετές εβδομάδες πριν από την αφαίρεση,  για να εξασφαλίσουν ικανοποιητική και σταθερή λειτουργία της συσκευής. Μετά την  αφαίρεση, ο καρδιακός ρυθμός εξαρτάται πλήρως από τον βηματοδότη και δεν θα χρειαστεί  να πάρετε φάρμακα για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού.

Η κατάλυση κόμβου AV έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

7. Πώς να αποτρέψετε το εγκεφαλικό επεισόδιο

Γιατί διατρέχω κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου;

Στην κολπική μαρμαρυγή η κολπική συστολή μειώνεται, προκαλώντας επιβράδυνση ή ακόμη  και στασιμότητα της ροής του αίματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό θρόμβου.  Αυτός ο θρόμβος μπορεί στη συνέχεια να απελευθερωθεί στο κυκλοφορικό σύστημα που  οδηγεί σε εγκεφαλικό επεισόδιο ή σε συστηματική εμβολή. Ο κίνδυνος σχηματισμού θρόμβων  είναι υψηλότερος εάν υπάρχουν ορισμένες συνοσηρότητες. Για να αποφευχθεί το εγκεφαλικό,  ο γιατρός σας θα σας συνταγογραφήσει φάρμακα που είναι «αραιωτικά του αίματος» και  ονομάζονται αντιπηκτικά.

Ποιος είναι ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου;

Ο γιατρός σας πιθανότατα έχει συζητήσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου με  κολπική μαρμαρυγή. Αυτό υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια βαθμολογία που ονομάζεται  CHA2DS2-VASc. Οι ακόλουθες συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο: συμφορητική καρδιακή  ανεπάρκεια – 1 βαθμός, υψηλή αρτηριακή πίεση – 1 βαθμός, ηλικία ≥ 65 – 1 βαθμός, ≥ ηλικία  75 – 2 βαθμοί, διαβήτης – 1 βαθμός, προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό

επεισόδιο – 2 βαθμοί, αγγειακή νόσος (περιφερική αρτηριακή νόσος, προηγούμενο έμφραγμα  του μυοκαρδίου, αορτικό αθήρωμα) – 1 βαθμός και το θηλυκό φύλο μετράει επίσης για 1  βαθμό.

Σύμφωνα με τον αριθμό των βαθμών και επομένως τη βαθμολογία CHA2DS2- VASc, ο κίνδυνος  εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται από 1,3% ετησίως (εάν CHA2DS2- VASc – βαθμολογία = 1),  σε 15,2% ετησίως (εάν CHA2DS2- VASc – σκορ = 9).

Αξιολόγηση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου, εάν έχετε κολπική μαρμαρυγή – ηλεκτρονική αριθμομηχανή https://www.mdcalc.com/cha2ds2-vasc-score-atrial-fibrillation stroke-risk

Μερικοί άνθρωποι έχουν επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, τα οποία τερματίζονται αυτόματα  και μερικά από αυτά είναι ασυμπτωματικά. Ανάλογα με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου,  μπορεί να χρειαστείτε αντιπηκτικά δια βίου ακόμη και μετά την αποκατάσταση του ρυθμού  σας στο φυσιολογικό.

Φάρμακα αραίωσης του αίματος (Αντιπηκτικά)

Τα αντιπηκτικά είναι φάρμακα που παρατείνουν τον χρόνο πήξης του αίματος, αποτρέποντας  το σχηματισμό θρόμβων. Τα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα μπορεί να είναι  ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ ή μη ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ ανταγωνιστής, που  ονομάζονται επίσης νέα από του στόματος αντιπηκτικά (NOAC) ή άμεσα από του στόματος  αντιπηκτικά στόμα (DOAC).

Ανταγωνιστές βιταμίνης Κ

(βαρφαρίνη, ακενοκουμαρόλη, φαινοπροκουμόνη)

Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ είναι τα παλαιότερα αντιπηκτικά. Μειώνουν την ικανότητα  του αίματος να σχηματίζει θρόμβους. Εάν ο γιατρός σας σας συνταγογραφήσει ένα από αυτά  τα φάρμακα, θα πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες του γιατρού σας.

Θα πρέπει να κάνετε τακτικές εξετάσεις αίματος για να παρακολουθείτε τις επιδράσεις του  φαρμάκου που αραιώνουν το αίμα. Αυτό μετράται με το “INR” ή τη διεθνή ομαλοποιημένη  αναλογία. Κανονικά σε αυτούς που δεν λαμβάνουν αντιπηκτικά, το αίμα σχηματίζει θρόμβο  με INR περίπου 1. Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική  μαρμαρυγή, το INR πρέπει να είναι μεταξύ 2 και 3. Ανάλογα με αυτήν τη μέτρηση, η δοσολογία  των φαρμάκων θα προσαρμοστεί σε ατομική βάση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να  πραγματοποιείτε τακτικά αυτήν την εξέταση αίματος για να βεβαιωθείτε ότι η δοσολογία που  χρησιμοποιείτε είναι σωστή και ότι δεν διατρέχετε κίνδυνο. Η δοσολογία που χρησιμοποιείται  μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο και με την πάροδο του χρόνου.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα τρόφιμα που περιέχουν υψηλή ποσότητα βιταμίνης  Κ μπορούν να εξουδετερώσουν τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ. Εάν η διατροφή σας έχει  υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ, πιθανότατα θα χρειαστεί να πάρετε περισσότερο από το  φάρμακο αραίωσης του αίματος.

Νέα από του στόματος αντιπηκτικά (NOAC)

Αυτά τα φάρμακα περιλαμβάνουν τις φαρμακευτικές ουσίες dabigatran, rivaroxaban, apixaban  και edoxaban. Είναι μικρότερης δράσης από τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ και συνήθως  δεν απαιτούν τακτικές εξετάσεις αίματος ή παρακολούθηση από το γιατρό σας.

Εάν σας συνταγογραφηθεί NOAC, η νεφρική σας λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται από  το γιατρό σας. Εάν η νεφρική λειτουργία επιδεινωθεί, η δόση του φαρμάκου μπορεί να  χρειαστεί να μειωθεί.

Αυτά τα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς παρακολούθηση του INR και δεν  επηρεάζονται από τρόφιμα, άλλα φάρμακα και αλκοόλ. Το Dabigatran και το apixaban  λαμβάνονται δύο φορές την ημέρα και το rivaroxaban και το edoxaban μπορούν να  λαμβάνονται μία φορά την ημέρα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το NOAC να λαμβάνεται  καθημερινά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.

Παρενέργειες

Κίνδυνος αιμορραγίας (με αντιπηκτικό)

Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που εμφανίζεται με όλα τα φάρμακα αραίωσης αίματος  είναι η αιμορραγία. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιμορραγία δεν είναι σοβαρή, όπως  μώλωπες ή μικρή ρινορραγία. Περίπου 1-2% των ατόμων με αντιπηκτικά θα αναπτύξουν  σοβαρότερη αιμορραγία που μπορεί να απαιτεί μετάγγιση αίματος και διακοπή της θεραπείας  αραίωσης αίματος. Η πιο σοβαρή αιμορραγική παρενέργεια από φάρμακα αραίωσης αίματος  είναι η αιμορραγία στον εγκέφαλο, γνωστή ως «ενδοκρανιακή αιμορραγία». Εάν ανησυχείτε  για τον κίνδυνο αιμορραγίας που σχετίζεται με το φάρμακο που αραιώνει το αίμα σας,  συζητήστε το με το γιατρό σας. Ο γιατρός σας θα αξιολογήσει τον ατομικό κίνδυνο  εγκεφαλικού επεισοδίου και θα σταθμίσει τον κίνδυνο αιμορραγίας με φάρμακο αραίωσης  αίματος.

Ο γιατρός σας μπορεί να υπολογίσει τον κίνδυνο αιμορραγίας προτού σας συνταγογραφήσει ένα από τα αντιπηκτικά χρησιμοποιώντας βαθμολογία κινδύνου (risk score). Ένα παράδειγμα  μιας βαθμολογίας κινδύνου αιμορραγίας που χρησιμοποιείται συνήθως είναι η βαθμολογία  HAS-BLED.

Αξιολόγηση του κινδύνου αιμορραγίας, εάν παίρνετε φάρμακα αραίωσης αίματος – ηλεκτρονική αριθμομηχανή https://www.mdcalc.com/has-bled-score-major-bleeding-risk

Συσκευές αποκλεισμού του ωτίου το αριστερού κόλπου (LAA occluders)

Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να προτείνει μια ep;embash για να φράξει το αριστερό κολπικό  ωτίο (μια θήκη στον αριστερό άνω θάλαμο της καρδιάς – τον αριστερό κόλπο) όπου συχνά  σχηματίζονται θρόμβοι.

Η επέμβαση διεξάγεται διαδερμικά, με τοπική αναισθησία. Ένας καθετήρας εισάγεται μέσω  μιας φλέβας στη βουβωνική χώρα και τοποθετείται στον άνω αριστερό θάλαμο (αριστερός  κόλπος). Μια συσκευή τύπου βύσματος (αριστερός κολπικός προσαρτητής – συσκευή  αποκλεισμού) εισάγεται σε συμπτυγμένη μορφή στο προσάρτημα και επεκτείνεται ώστε να  αποκλείει εντελώς την κοιλότητα του αριστερού κολπικού ωτίου. Ο κύριος σκοπός του  κλεισίματος του αριστερού κολπικού ωτίου είναι να αποφευχθεί η μετακίνηση των θρόμβων  από το αριστερό κολπικό ωτίο στο αριστερό κόλπο και στην κοιλία. Αυτή η διαδικασία  συνιστάται κυρίως σε ασθενείς που έχουν αυξημένο κίνδυνο θρόμβων αίματος και αντένδειξη  για αντιπηκτικά λόγω πολύ υψηλού κινδύνου αιμορραγίας (συχνά λόγω προηγούμενων  απειλητικών για τη ζωή επεισοδίων αιμορραγίας).

8. Πώς να αποτρέψετε την καρδιακή ανεπάρκεια

Ο φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός είναι 60-100 παλμοί ανά λεπτό σε ηρεμία. Όταν συμβαίνει  κολπική μαρμαρυγή, ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να αυξηθεί σε 150 – 180 παλμούς ανά λεπτό  ή υψηλότερος. Ακόμα και με φυσιολογική αρχική καρδιακή λειτουργία, οι μακροχρόνιοι  υψηλοί καρδιακοί παλμοί μπορούν να βλάψουν την καρδιά σας, αυτή η κατάσταση είναι  γνωστή ως ταχυμυοκαρδιοπάθεια. Εάν η προσπάθεια αποκατάστασης του φλεβοκομβικού  ρυθμού είναι ανεπιτυχής, είναι ύψιστης σημασίας να επιβραδυνθεί ο καρδιακός ρυθμός.

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε τις συμβουλές του γιατρού σας και να παίρνετε τα  φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες.

9. Πώς να αποτρέψετε την υποτροπή

Προκειμένου να αποφευχθεί η επανεμφάνιση της αρρυθμίας, είναι πολύ σημαντικό να  υιοθετήσετε τροποποιήσεις στον τρόπο ζωής και να ακολουθήσετε τον έλεγχο των  παραγόντων κινδύνου, όπως συζητήθηκε και συνιστάται από τον γιατρό σας.

Διαβάστε περισσότερα: Πώς πρέπει να αλλάξω τη ζωή μου (σύνδεσμος με Γ 1 παρακάτω «1.  Πώς πρέπει να αλλάξω τη ζωή μου;»

Εκτός αυτού, συγκεκριμένα φάρμακα και διαδικασίες αφαίρεσης μπορούν να βοηθήσουν στη  μείωση των πιθανοτήτων επανεμφάνισης αρρυθμίας

Διαβάστε περισσότερα:

Επαναφέρετε τον κανονικό ρυθμό με φάρμακα (σύνδεσμος με Γ 2 παραπάνω «2. Ανάταξη στον  φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό και αποτροπή υποτροπών»)

Αποκαταστήστε τον κανονικό ρυθμό με κατάλυση (σύνδεσμος με Γ 5 παραπάνω «5. Κατάλυση  κολπικής μαρμαρυγής»)

Δ. Τι μπορώ να κάνω εγώ;

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεραπεία της κολπικής  μαρμαρυγής. Μάθετε τα πάντα για το τι μπορείτε ή δεν μπορείτε να κάνετε!

10. Πώς πρέπει να αλλάξω τη ζωή μου;

Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιτύχουν μια εξαιρετική ποιότητα ζωής, αν και μπορεί  να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Ο γιατρός σας θα είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει για  την επίτευξη των στόχων σας.

Άσκηση

Η μέτρια άσκηση είναι καλή για τους περισσότερους ανθρώπους και βοηθά στη μείωση του  συνολικού κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Βοηθά στη ρύθμιση των καθημερινών βιολογικών  ρυθμών, βελτιώνει τον ύπνο, τη διάθεση και είναι σημαντικό για τον έλεγχο του βάρους.  Ωστόσο, πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το  γιατρό σας ή κάποιον άλλον καταρτισμένο επαγγελματία υγείας για να συζητήσετε ποιο  επίπεδο σωματικής δραστηριότητας σκοπεύετε να αναλάβετε, ειδικά εάν αισθάνεστε  δυσανεξία στην άσκηση.

Ωστόσο, πρέπει να αποφεύγεται η επίμονη άσκηση. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι ο  κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής αυξάνεται σε αθλητές αντοχής, όπως δρομείς μεγάλης  απόστασης ή ποδηλάτες. Έτσι, οι ασθενείς ενθαρρύνονται να ακολουθούν ελαφριά έως μέτρια  άσκηση, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική άσκηση.

Εάν αναπτύξετε ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής κατά την άσκηση, θα πρέπει να  σταματήσετε, να καθίσετε και να ακολουθήσετε τις συστάσεις του γιατρού σας ή να ζητήσετε  συμβουλές για την υγειονομική περίθαλψη.

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές και φορητές συσκευές (ιχνηλάτες δραστηριότητας, έξυπνα  ρολόγια) διαθέσιμες για παρακολούθηση της άσκησης, συμπεριλαμβανομένων των  παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού, των βημάτων μέτρησης και της παρακολούθησης της  απόστασης ή του ρυθμού.

Αλκοόλ

Η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής με  δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Ενώ η χαμηλή έως μέτρια χρήση αλκοόλ συνήθως δεν προκαλεί  προβλήματα σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, συνιστάται ιδιαίτερα να αποφεύγεται η  υπερβολική πρόσληψη αλκοόλ. Εάν παρατηρήσετε ότι η πρόσληψη αλκοόλ, ακόμη και σε  χαμηλές δόσεις, προκαλεί επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, θα πρέπει γενικά να  αποφεύγεται.

Μεγάλες ποσότητες αλκοόλ μπορεί να προκαλέσουν κολπική μαρμαρυγή και μπορεί να  επηρεάσουν την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου με θεραπεία με αντιπηκτικά, ιδιαίτερα  για ασθενείς που λαμβάνουν ανταγωνιστές βιταμίνης Κ (όπως βαρφαρίνη, ακενοκουμαρόλη  κ.λπ.). Μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας σε ασθενείς που λαμβάνουν  αντιπηκτικά. Θα πρέπει να είστε ειλικρινείς με το γιατρό σας σχετικά με την ποσότητα αλκοόλ  που πίνετε καθημερινά.

Οι συστάσεις για την πρόσληψη αλκοόλ ποικίλλουν ανά χώρα, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός  Υγείας συνιστά στα άτομα να μην καταναλώνουν περισσότερες από 2 τυπικές μονάδες αλκοόλ  την ημέρα.

Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσετε να έχετε τουλάχιστον 2-3 ημέρες χωρίς αλκοόλ την  εβδομάδα.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις λογικές οδηγίες κατανάλωσης αλκοόλ στην Ελλάδα. http://www.eneap.com.gr

Καφεΐνη

Η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή σας πίεση και να  αυξήσει τον καρδιακό σας ρυθμό (κάτι που μπορεί να προκαλέσει κολπική μαρμαρυγή).  Επομένως, καλό θα ήταν να περιορίσετε την πρόσληψη καφεΐνης σε ένα μέτριο επίπεδο, για  παράδειγμα 2-3 φλιτζάνια καφέ την ημέρα.

Κάπνισμα

Στην περίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής, εμφανίζεται πρόσθετη βλάβη επειδή το κάπνισμα  κάνει την καρδιά να χτυπά γρηγορότερα και μειώνει το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα. Ο γιατρός  σας θα συνιστούσε ανεπιφύλακτα να μην καπνίζετε για τη γενική υγεία σας. Ζητήστε  συμβουλές από τον ιατρό σας.

Απώλεια βάρους

Η παχυσαρκία συνδέεται στενά με την ανάπτυξη κολπικής μαρμαρυγής και αυξάνει την  πιθανότητα επανεμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής μετά από παρεμβάσεις όπως η κατάλυση.  Η απώλεια βάρους και η έλλειψη σημαντικών διακυμάνσεων βάρους βελτιώνουν τον έλεγχο  της κολπικής μαρμαρυγής καθώς και τα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση. Τα επιστημονικά  δεδομένα υποστηρίζουν σθεναρά τη σύσταση απώλειας βάρους τόσο για την πρόληψη όσο  και για τη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής. Ο πρωταρχικός στόχος σε παχύσαρκους  ασθενείς είναι να χάσουν το 10% του σωματικού βάρους βραχυπρόθεσμα.

Στρες ( stress)

Η κλινική εμπειρία συνδέει το άγχος με επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, αλλά τα δεδομένα  από κλινικές δοκιμές είναι περιορισμένα. Είναι εύλογο ότι τα βήματα για τη μείωση του  καθημερινού στρες (π.χ. γιόγκα, διαλογισμός, τεχνικές χαλάρωσης μέτρια άσκηση) μπορεί να  βοηθήσουν στον έλεγχο της κολπικής μαρμαρυγής και, ως εκ τούτου, συνιστάται στη γενική  υγεία σας να αποφύγετε το άγχος όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η διατροφή αλλάζει

Ένας υγιεινός τρόπος ζωής και μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή είναι σημαντικές για  όλους, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικές για άτομα με καρδιακά προβλήματα, όπως κολπική  μαρμαρυγή. Σας συνιστούμε να τρώτε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και εάν είστε  υπέρβαροι να χάσετε βάρος.

Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, συνιστάται να τρώτε τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα  σε αλάτι (μπορείτε να το ελέγξετε στις ετικέτες των τροφίμων) και να μην προσθέτετε αλάτι  ενώ μαγειρεύετε ή στο τραπέζι. Μπορείτε να ρωτήσετε το γιατρό σας σχετικά με την πιθανή

αντικατάσταση του συνηθισμένου αλατιού με άλας καλίου (άλλος τύπος αλατιού που δεν  προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης) ή φυσικά βότανα.

Η διατροφή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν παίρνετε συγκεκριμένα (ανταγωνιστής  βιταμίνης Κ) φάρμακα που αραιώνουν το αίμα. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένα τρόφιμα,  ιδιαίτερα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, σπανάκι), περιέχουν πολλές  βιταμίνη Κ που καθιστούν αυτά τα δισκία λιγότερο αποτελεσματικά στο σώμα. Διαβάστε  περισσότερα σχετικά με τη διατροφή για ασθενείς που λαμβάνουν ανταγωνιστή βαρφαρίνης  / βιταμίνης Κ.

Εάν παίρνετε συμπληρώματα διατροφής ή φυτικά φάρμακα όπως το βαλσαμόχορτο (St. John’s wort), ρωτήστε το γιατρό σας για πιθανές αλληλεπιδράσεις με το φάρμακό σας, ειδικά τα νέα  αντιπηκτικά (NOACs).

Η τακτική λήψη ιχθυελαίου δεν συνιστάται για τη μείωση των επεισοδίων κολπικής  μαρμαρυγής.

Σεξουαλική ζωή

Οι άνθρωποι που έχουν βιώσει καρδιακά προβλήματα ανησυχούν συχνά για το σεξ, μπορεί να  μειώσουν ή να σταματήσουν να κάνουν σεξ επειδή φοβούνται ότι μπορεί να προκαλέσει  περαιτέρω καρδιακά προβλήματα. Πιστεύουν ότι το σεξ θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο και  πιστεύουν ότι «πρέπει να το αποφύγω» ή «υπάρχει κίνδυνος να είμαι πολύ ενθουσιασμένος  και θα μπορούσε να με σκοτώσει». Τέτοιες σκέψεις οδηγούν σε περιττό άγχος και άγχος για  σεξ.

Τα καλά νέα είναι ότι για τους περισσότερους ανθρώπους με καρδιακά προβλήματα, το σεξ  είναι ασφαλές και συνιστάται από τους γιατρούς. Σκεφτείτε το με αυτόν τον τρόπο, για έναν  μέσο άνδρα ή γυναίκα, το σεξ βάζει την ίδια δουλειά στην καρδιά με ένα σταθερό περπάτημα  20 λεπτών και ο οργασμός είναι το ίδιο με το να ανεβείτε μια σκάλα. Η άσκηση είναι καλή για  την καρδιά και η σεξουαλική δραστηριότητα είναι απλώς μια άλλη μορφή άσκησης. Έτσι, η  τακτική σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί πραγματικά να είναι καλή για την καρδιά σας.  Λάβετε συμβουλές από το γιατρό σας, σχετικά με τη δραστηριότητα άσκησής σας, ειδικά εάν  αισθάνεστε δυσανεξία στην άσκηση.

• Το σεξ είναι καλό για την καρδιά.

• Το σεξ ανακουφίζει το άγχος.

• Το σεξ ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Οδήγηση

Οι περισσότεροι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή είναι σε θέση να οδηγήσουν. Ωστόσο, εάν  αντιμετωπίσετε επεισόδια ζάλης ή λιποθυμίας, δεν πρέπει να οδηγήσετε και να ενημερώσετε  το γιατρό σας, καθώς αυτά τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κολπική μαρμαρυγή.

Ταξίδια

Γενικά δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν μπορείτε να ταξιδέψετε  (συμπεριλαμβανομένης της πτήσης) εάν έχετε κολπική μαρμαρυγή, αλλά είναι καλύτερο να  συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας. Συνιστάται άνετο ταξίδι και ιδανικά αποφεύγετε  ακραίες θερμοκρασίες (ζέστη και κρύο) και μεγάλα υψόμετρα.

Πριν κάνετε σχέδια διακοπών, συνιστάται:

• Η κολπική μαρμαρυγή σας είναι καλά ελεγχόμενη και σταθερή.

• Να έχετε μαζί σας όλα τα φάρμακά σας και φροντίζετε να μην εξαντλούνται τα δισκία  ενώ βρίσκεστε μακριά.

• Να έχετε μια περίληψη του ιατρικού ιστορικού σας.

• Συζητήστε με το γιατρό σας ένα σχέδιο δράσης σε περίπτωση που έχετε επεισόδιο  κολπικής μαρμαρυγής ενώ βρίσκεστε μακριά.

2. Θα μπορώ να λάβω ταξιδιωτική ασφάλιση εάν έχω κολπική  μαρμαρυγή;

Ναι, η πλειονότητα των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή μπορεί να λάβει ταξιδιωτική  ασφάλιση. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να απαιτεί υψηλότερο ασφάλιστρο (μεγαλύτερο  κόστος). Ζητήστε συμβουλές από παρόχους ασφάλισης υγείας. Μερικές φορές μπορεί να είναι  χρήσιμο να επικοινωνήσετε με αρκετές εταιρείες ασφάλισης υγείας για να βρείτε την καλύτερη  προσφορά.

3. Πού μπορώ να βρω περισσότερες συμβουλές και υποστήριξη;

Μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές και υποστήριξη από το γιατρό σας (γενικός ιατρός,  καρδιολόγος ή άλλους ειδικούς) ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους συλλόγους  ασθενών κολπικής μαρμαρυγής για γενικότερες συμβουλές και υποστήριξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο